KONTAKTY:

EMD Group, spol. s r.o.
Výčapy-Opatovce 599
951 44

mobil:
0904 138 179
0904 939 888

email:
emdgroup@emdgroup.sk

FIREMNÉ ÚDAJE:

IČO: 50 181 661
DIČ: 2120 200 929

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro,
vložka č. 40226/N

Bankové spojenie:
SK60 1100 0000 0029 4501 8364

Kontaktujte násSúhlasím so spracovaním osobných údajov